Úvodní stránka > Závod > Pravidla

Mělnický vinařský běh 2018

Pořadatel

Pořadatelem je spolek Run the World, z.s., se sídlem náměstí B. Němcové 851/6, 276 01 Mělník, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 61489, IČ: 03568245, dále též jen „pořadatel“.

Základní pravidla

 1. Běh se řídí vybranými ustanoveními pravidel IAAF/Českého atletického svazu, zejména Pravidlo P240 Závody na silnici.
 2. Účastník je povinen po celou dobu závodu respektovat pravidla a pokyny pořadatele.
 3. Dodržování pravidel bude kontrolováno rozhodčími po celou dobu závodu.
 4. Závod má jednu hlavní trať na 10 km. Výsledky budou rozděleny na muže a ženy, dále na věkové kategorie. Hodnotí se tři nejrychlejší muži a tři nejrychlejší ženy.
 5. V každé věkové kategorii budou navíc vyhodnoceni tři nejrychlejší závodníci. Příslušníci a zaměstnanci složek IZS, kteří se u prezentace prokáží služebním nebo obdobným průkazem budou hodnoceni mimo svou věkovou kategorii ještě ve zvláštní kategorii IZS bez ohledu na pohlaví.

Registrace

 1. Registrací na závod účastník uděluje souhlas se zpracování osobních údajů a s pravidly závodu. K ochraně osobních údajů vizte níže.
 2. Registrace je možná pouze prostřednictvím on-line registračního formuláře na internetových stránkách závodu a/nebo v místě určeném pořadatelem vyplněním písemné přihlášky.
 3. Registrace je platná až po zaplacení startovného. Zaplacením se rozumí připsání startovného na účet pořadatele v plné výši, případně platba hotově v místě určeném pořadatelem.
 4. Startovné je nevratné. V době do 7 dnů před závodem je převoditelné nahlášením na e-mail beham@runtheworld.cz.

Omezení závodníků

 1. Závod je otevřen pro veřejnost a může se ho zúčastnit každý sportovec s přihlédnutím ke svým schopnostem a zdravotnímu stavu – vizte níže.

Zdravotní stav

 1. Každý závodník se účastní na vlastní nebezpečí, je si vědom svého zdravotního stavu, který mu musí umožňovat bezpečně uběhnout plánovanou vzdálenost.

Prezentace

 1. Každý závodník je povinen dostavit se k prezentaci v den konání závodu nejpozději 30 minut před plánovaným startem. Optimálně se k registraci dostavte 60 minut před startem, abyste se vyhnuli čekání. Třicet minut před plánovaným startem se registrace uzavírá. U prezentace si závodník vyzvedne startovní číslo a čip. Pokud není závodník přihlášen předem, musí vyplnit písemnou přihlášku na místě a dostavit se alespoň 90 minut před startem.

Startovní číslo a časomíra

 1. Startovní číslo umístěte na přední stranu dresu, nejlépe na hrudník. Startovní číslo nepřehýbejte!
 2. Čas je měřen pomocí čipu, který je připevněn na startovním čísle.
 3. Při průběhu cílem nepřekrývejte rukou startovní číslo (např. vypínání stopek apod.) a to kvůli pořízení cílové fotografie a ověření výsledku.
 4. V případě ztráty čipu během závodu v cíli bezpodmínečně nahlašte své startovní číslo časoměřičům a rozhodčím.

Start a cíl

 1. Prostor shromaždiště před startem a cíle je před areálem Vinařství Bettina Lobkowicz na Mělníku.

Zázemí

 1. Zázemí se nachází v areálu Vinařství Bettina Lobkowicz na Mělníku. Nacházejí se zde toalety a občerstvení. Před areálem je dostatek míst k parkování.

Trasa závodu

 1. Závod se běží v jediném vyznačeném okruhu.
 2. Trať vede terénem parku mj. podél plavebního kanálu a Vltavy.
 3. Mapa tratě bude uvedena na webových stránkách.

Občerstvovací stanice

 1. Občerstvovací stanice je umístěna v prostoru startu/cíle. Na trati závodu je občerstvovací stanice je umístěna poblíž otáčky trasy.
 2. Odpad prosím odhazujte hned za občerstvovací stanicí do připravených pytlů, neodhazujte je na trať, abyste neohrozili ostatní běžce např. slupkami od banánů.

Oblečení

 1. Oblečte se vždy podle počasí. V chladném a deštivém dni můžete prochladnout. Vždy si chraňte ruce a hlavu. Čepice nebo čelenka a rukavice pomohou. V případě teplého počasí si oblékněte volné oblečení. Do startu zůstaňte v teplém oblečení. Běžte v botách, které máte vyzkoušené. Nezůstávejte ve vlhkém oblečení, pokud jste mokří, vždy se rychle převlékněte a přesuňte do tepla. Mějte s sebou dostatek oblečení pro převlečení.

Zdravotní informace

 1. Na rubovou stranu svého startovního čísla napište případné léky, na které jste alergičtí, a uveďte případně jméno a telefon kontaktní osoby, kterou máme kontaktovat v případě zranění nebo zdravotních komplikací
 2. V prostoru startu a cíle bude přítomen zdravotník pro ošetření drobných zranění a poskytnutí první pomoci.
 3. Pokud jste po nemoci nebo se necítíte dobře, závodu se raději neúčastněte. Nehazardujte s vlastním zdravím. Zdravotní potíže vás vždy doženou, jsou obvykle rychlejší než vaše běžecké tempo.

Rady pro závod

 1. Udržujte stálé průměrné tempo. Klíčem k úspěchu je udržet stálé tempo. Mnozí závodníci dělají chybu, že v začátku závodu přecení své síly. Určete si svou ideální rychlost a tu udržujte po celý závod.

Pitný režim

 1. Poslední dny před závodem myslete na pitný režim a vědomě se snažte doplňovat tekutiny.

Výsledky

 1. Po doběhnutí a zpracování údajů z časomíry výsledky budou v co nejkratším čase uveřejněny na internetu. Pokud najdete ve výsledcích chybu, kontaktujte nás neprodleně e-mailem na info@irontime.cz.

Ochrana osobních údajů

 1. Registrací účastník uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých v přihlášce pořadateli, tj. spolku Run the World, z.s., náměstí B. Němcové 851/6, 276 01 Mělník, IČO: 03568245.
 2. Osobní údaje budou zpracovávány za účelem identifikace účastnic a účastníků při organizaci závodu (prezence, přidělování startovních čísel, měření času), vyhodnocení jeho výsledků a informování o dalších ročnících závodu, případně i jiných aktivitách pořadatele. Zpracovávání bude probíhat po dobu 2 let od udělení souhlasu.
 3. Pořadatel bude ke zpracování osobních údajů využívat zpracovatele, společnost RaulWalter s.r.o., Sousedíkova 971/5, 190 00 Praha-Vysočany, IČO 05168856
 4. Registrací bere účastník na vědomí, že má právo souhlas se zpracování osobních údajů kdykoli odvolat, a to například zasláním e-mailu nebo dopisu pořadateli. Současně bere na vědomí, že odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování osobních údajů, které probíhalo před tímto odvoláním.
 5. Veškeré obrazové záznamy podobizny účastníků pořízené v souvislosti se závodem mohou být použity k propagací závodu nebo pořadatele bez jakéhokoli nároku účastníků na jakoukoli odměnu. V případě žádosti o stažení materiálu s podobiznou se prosím obraťte na pořadatele e-mailem na beham@runtheworld.cz.

Ostatní

 1. Pořadatel si vyhrazuje právo změn v programu, propozicích, těchto pravidlech a podmínkách bez předchozího oznámení.
 2. Pořadatel není odpovědný za jakoukoli újmu na zdraví, škodu na majetku nebo jinou úhonu vzniklou účastníkům v souvislosti se závodem.

Respektujte pokyny organizátorů závodu, závoďte dle pravidel fair play. Děkujeme

Hodně štěstí!

Generální partner závodu

Pořadatel

Oficiální časomíra

Mělník fandí sportu

Hlavní partneři závoduPartneři závodu