Úvodní stránka > Závod > Trasa závodu 2017

Trasa závodu 2017

Mapka trati

Popis trati

Běží se 10 km v jediném okruhu stejně jako v roce 2016

  1. Shromaždiště před startem a cíl běhu je před areálem Vinařství Bettina Lobkowicz. Start je v 11:00 pod starým mostem, přesun na start bude hromadný. Přesné místo startu je pár metrů za průchodem pod mostem do hořínského parku.
  2. Běží se Hořínským parkem a přes náves v Hoříně směrem na plavební komoru.
  3. Přeběhnout plavební komoru a doprava po cyklostezce směr Vrbno a Zelčín.
  4. Za mostem přes kanál před Vrbnem odbočit mírně vpravo na polní cestu.
  5. Cesta vede podél cyklostezky a po téměř kilometru se opět napojuje na cyklostezku. Trasa vede kolem postavy Shreka (zde bude osvěžovací stanice).
  6. Cesta zpět v jednom úseku opustí cyklostezku a vede po polní cestě souběžně s cyklostezkou. Z polní cesty se trasa plynule vrací zpátky na cyklostezku.
  7. Zpět na plavební komoru, za komorou ostře doprava směrem ke kanálu a podél plavebního kanálu a Labe ke starému mostu.
  8. Na starý most vede trasa po schodech a po chodníku mostu zpět k vinařství.
  9. Za zatáčkou za mostem ostře doleva dolů na náplavku a do cíle před vinařství.

Závodní pole povede předjezdec, a na konci pole pojede další jezdec na kole jako sběrač.

Generální partner závodu

Pořadatel

Oficiální časomíra

Mělník fandí sportu

Hlavní partneři závodu


Partneři závodu